top of page

ńĆo je impulza? ūüėģ


Ako som uŇĺ uviedol na naŇ°ej √ļvodnej str√°nke, impulza je tvoj osobn√Ĺ tr√©ner alebo parŇ•√°k, ktor√Ĺ na teba dohliada pri budovan√≠ pozit√≠vnych n√°vykov. Aplik√°cia je √ļplne zadarmo a nen√°jdeŇ° v nej ani jednu otravn√ļ reklamu, ktor√° by ti znepr√≠jemŇąovala tvoju cestu k √ļspechu. :) Chceme dosiahn√ļŇ• to, aby bola apka miestom, kde sa radi vr√°tite a popracujete na svojom predsavzat√≠. Impulza vznikla len za jedin√Ĺm √ļńćelom:


MotivovaŇ• Ň•a k tomu, ńćo uŇĺ dlho pl√°nujeŇ° urobiŇ•, no z nejak√©ho "z√°hadn√©ho" d√īvodu sa k tomu nedok√°ŇĺeŇ° prin√ļtiŇ•. V aplik√°ci√≠ si vyberieŇ° jeden alebo viacero n√°vykov popr√≠pade √ļloh naraz, nastav√≠Ň° parametre a nakoniec si zvol√≠Ň° typ motiv√°cie, ktor√° by Ň•a mala prin√ļtiŇ• vstaŇ• z postele na ńćas, zdravo sa stravovaŇ•, √≠sŇ• do posilky, meditovaŇ• alebo sa uńćiŇ• nov√© jazyky. (na v√Ĺber m√°te toho samozrejme viac)


Ako ma motivuje?


V impulze sa snaŇĺ√≠me vyjsŇ• v √ļstrety kaŇĺd√©mu z v√°s, preto sme vymysleli niekońĺko typov motiv√°cii, ktor√© ti pom√īŇĺu s tvojou prokrastin√°ciou.
Pre koho je vhodn√°?


Impulza ti pom√īŇĺe, ak m√°Ň° probl√©m:

 • s celkov√Ĺm nedostatkom motiv√°cie

 • s ńćast√Ĺm pouŇĺ√≠van√≠m mobilu (napr. soci√°lne siete, atńŹ)

 • m√°Ň° nedostatok pohybu alebo m√°lo Ň°portujeŇ°

 • nevieŇ° vypn√ļŇ• a zrelaxovaŇ•

 • zab√ļdaŇ° dodrŇĺiavaŇ• pitn√Ĺ reŇĺim

 • zle sa stravujeŇ° alebo m√°Ň° nevyv√°Ňĺen√ļ stravu

 • chceŇ° sa v nieńćom zdokonaliŇ• (cudz√≠ jazyk, hudobn√Ĺ n√°stroj) no nechce sa ti

 • obńćas sa zanedb√°vaŇ° (nestar√°Ň° sa o pleŇ•, vlasy, zuby, atńŹ)

 • m√°Ň° strach vyst√ļpiŇ• z komfortnej z√≥ny

 • m√°Ň° Ň•aŇĺkosti so s√ļstreden√≠m, popr√≠pade veci neust√°le odklad√°Ň° na nesk√īr


Ak√Ĺ typ ńĺud√≠ pouŇĺ√≠va impulzu?

 • ńĺudia, ktor√≠ sa chc√ļ zmeniŇ• k lepŇ°iemu

 • maj√ļ radi zmenu a nemaj√ļ probl√©m vysk√ļŇ°aŇ• nieńćo nov√© - in√©

 • chc√ļ si vybudovaŇ• pozit√≠vne n√°vyky

 • z√°leŇĺ√≠ im na svojom fyzickom, ale aj ment√°lnom zdrav√≠


Ak si sa naŇ°iel/a aspoŇą v jednom bode, t√°to aplik√°cia je vhodn√° pr√°ve pre Teba.


UŇĺitońćn√© odkazy:

285 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page